Baroni Luca, D’amico Nelson Enrique e Caprara Gomez Gian Carlo

 Baroni Luca, D'amico Nelson Enrique e Caprara Gomez Gian Carlo

Baroni Luca (esterno), D'Amico Nelson Enrique (lanciatore) Caprara Gian Carlo (interbase)